Kontakt

Slavus s.r.o.
Závodná 3
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31 337 414
DIČ: 2020325098
IČ DPH: SK2020325098
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III vo vložke 3919/B

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava 1
SWIFT: UNCRSKBX
Číslo účtu: 6601543008/1111
IBAN: SK31 1111 0000 0066 0154 3008

Tel.: 00421 2 6446 2551
Mobil. tel.: 0903 408 775
Fax: 00421 2 6446 2557
E-mail: slavus@slavus.sk, slavus@netax.sk