Síran draselný p.a.

[Potassium sulphate,Potassium pyrosulfate]

Katalógové číslo: 1 kg000209
Vzorec:K₂SO₄
M.h.:174.26 g/mol
CAS:7778-80-5
EINECS:231-915-5