Síran hlinitý octadecahydrát p.a.

[Aluminium sulphate octadecahydrate]

Katalógové číslo , 1 kg000212
Vzorec:Al2(SO4)3 · 18 H2O
M.h.:666,42 g/mol
CAS: 7784-31-8
EINECS:233-135-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy