Laborcleaner LC 5l bandaska (základný)

Katalógové číslo: 5 L 000241
LABORCLEANER LC – základní mycí lázen pro nejširší použití, lázeň vyhovuje pro vetšinu aplikací

Mycí lázne LABORCLEANER jsou určeny k dokonalému a samočinnému mytí laboratorního skla, plastu a nerezové oceli. Splnují veškeré nejprísnejší požadavky na kvalitu laboratorního mytí a pri minimální pracnosti
poskytují trvale dokonalé a standardní výsledky. Použití je velice jednoduché, nádobí se do lázne ponorí pres noc, pak se jen vyjme a opláchne ručne nebo v myčce. Lázne mají dlouhodobou provozní životnost až 1 rok.
Používání mycích lázní LABORCLEANER se od devadesátých let stalo standardním postupem mytí v laboratorích s vysokými nároky na mytí skla, jako je klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie, veškerá analytika, včetne stopové analysy.

LABORCLEANER AT prinesl na pracovište, kde se pracuje s tkáňovými kulturami, velké zjednodušení postupu a naprostou spolehlivost mytí, stal se tak výhradne používaným prostredkem. Mycí lázne LABORCLEANER jsou ekonomictejší alternativou používání strojních mycek, ale též šetrnejší, protože myjí pri laboratorní teplote.