Octan sodný trihydrát p.a.

[Sodium acetate trihydrate]

Katalógové číslo: 1 kg000187
Vzorec:CH₃COONa * 3 H₂O
M.h.:136.08 g/mol
CAS: 6131-90-4
EINECS:204-823-8