Síran horečnatý, bezvodý p.a.

[Magnesium sulfate anhydrous]

Katalógové číslo: 1 kg003440
Vzorec:MgSO4
M.h.:120.37 g/mol
CAS:7487-88-9
EINECS:231-298-2