Dihydrogénfosforečnan draselný p.a.

[mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic]

Katalógové číslo: 1 kg000104
Vzorec:KH₂PO₄
M.h.:136.08 g/mol
CAS:7778-77-0
EINECS:231-913-4