Dihydrogénfosforečnan sodný dihydrát p.a.

[mono-Sodium orthophosphate, Sodium biphosphate, Sodium phosphate monobasic]

Katalógové číslo: 1 kg000116
Vzorec:NaH₂PO₄ * 2 H₂O
M.h.:156.02 g/mol
CAS:13472-35-0
EINECS:231-449-2