Tiosíran sodný bezvodý

Katalógové číslo, 1kg000392
Vzorec:Na2S2O3
M.h.:158.11 g/mol
CAS:7772-98-7
EINECS:231-867-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy