Tiosíran sodný pentahydrát p.a.

[Sodium thiosulfate pentahydrate]

Katalógové číslo, 1kg000390
Vzorec:Na2S2O3 · 5 H2O
M.h.:248.21 g/mol
CAS:10102-17-7
EINECS:231-867-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy