Rotonex 311

Katalógové číslo: 1 L 000091
Stručná charakteristika: – je vodou riediteľný špeciálny čistiaci prostriedok slúžiaci pre spoľahlivé odstránenie vápenatých usadenín – vodného kameňa obsahuje anorganické kyseliny, inhibítory korózie a dezinfekčné prísady ,neobsahuje kyselinu sírovú vďaka špeciálnemu chemickému zloženiu zaručuje veľmi vysoký čistiaci a dezinfekčný efekt
vzhľad : priehľadná ružová kvapalina

Balenie : Jednotkový obal –PE fľaše á 1L , Bandaska PE – 25L , Balón – 50 L .

Použitie : – Používa sa k odstráneniu vodného kameňa pre dokonalé očistenie kovových plôch, krytov, častí strojov, tlakových nádob, kotlov, armatúr, chladiacich systémov atď., prípadne k odstráneniu stôp korózie z kameňa alebo plastov.
Aplikuje sa nastriekaním a následným dočistením drsnou hubkou alebo ponorením, či ako prísada do vody vo výhrevných a chladiacich obežných systémov s čerpadlom odolným voči kyselinám.
Nepoužívať na farebné kovy, liatinu, pozinkované a pochromované diely.

Možnosti aplikácii : 1:5 až 1:30 – ako náplň do obežných systémov alebo ako roztok pre čistenie ponorom. 1:10 až 1:30 – pre ručné čistenie, po akejkoľvek aplikácii sa musí čistená plocha opláchnuť veľkým množstvom vody.

Skladovanie a doprava : Rotonex 311 skladujte v originálnych nádobách, dobre uzatvorených, v suchu a vo vetranom priestore.
Bezpečnosť Pri práci s ROTONEXOM 311 používajte vhodný ochranný odev a vhodné ochranné rukavice ! Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci, osobnej hygieny, nejedzte, nepite. Podráždenú pokožku dôkladne umyte a ošetrite reparačným krémom.