Enzýmy – TESTY súpravy

EnzýmyKat.číslo
alfa-AMYLÁZA LIQUID 25010003303
Pankreatická AMYLÁZA LIQUID 10010003304
ALKALICKÁ FOSFATÁZA 12010003197
Alkalická fosfatáza MEG Liquid 500/DGKCH10010215
Alkalická fosfatáza AMP Liquid 500/IFCC10010216
ALT UV LIQUID 50010003298
ALT-UV 1000 P10003292
AST UV LIQUID 50010003300
AST-UV 1000 P10003290
gama-glutamyltransferáza LIQUID 25010003305
CHOLINESTERÁZA Liquid 12010010224
KREATÍNKINÁZA NAC Liquid10010004494
KREATÍNKINÁZA MB Liquid 10010004495
LAKTÁTDEHYDROGENÉZA LIQUID 10010003307
Laktátdehydrogenáza-L Liquid 100, IFCC10010031
Lipáza , LIPL 11012000196