Normanal – Hydroxid sodný 1N

(Ampulka)

[NaOH 1mol/l (1N)]

Katalógové číslo 000671
Vzorec:NaOH
NaOH40.00 g/mol
CAS:1310-73-2
EINECS:214-185-5

Piktogramy

Otvorte ampulku odstránením odtrhávacieho uzáveru.
Obsah ampulky kvantitatívne preneste do 1000ml odmernej banky a doplňte destilovanou vodou po rysku. Obsah banky dôkladne premiešajte.