Hydrogénfosforečnan disodný dihydrát p.a.

[Sodium phosphate dibasic dihydrate,99+%,for analysis]

Katalógové číslo002975
Vzorec:Na2HPO4 2H2O
M.h.:177,99 g/mol
CAS: 10028-24-7
EINECS:231-448-7