Glycerín

[1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin]

Katalógové číslo Glycerín bezvodý 99,9 % p.a.,1 kg000061
Katalógové číslo Glycerín 85 % Pharm grade,1 kg000920
Vzorec:C₃H₈O₃
M.h.:92.10 g/mol
CAS:56-81-5
EINECS:200-289-5