Síran sodný bezvodý p.a.

[Sodium sulphate p.a.,anhydrous]

Katalógové číslo: 1 kg000216
Vzorec:Na₂SO₄
M.h.:142.04 g/mol
CAS:7757-82-6
EINECS:231-820-9