Brómkrezolová červeň

[Bromocresol Purple, 5′,5“-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein]

Katalógové číslo, 10g001206
Vzorec:C21H16Br2O5S
M.h.:540.22 g/mol
CAS:115-40-2
EINECS:204-087-8