Meď prášková p.a.

Katalógové číslo , 100g002712
Vzorec:Cu
M.h.:63,55 g/mol
CAS:7440-50-8
EINECS:231-159-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy