Siričitan sodný – bezvodý p.a.

[Sodium sulfite anhydrous]

Katalógové číslo, 1kg000224
Vzorec:Na2SO3
M.h.:126,04 g/ mol
CAS:7757-83-7
EINECS:231-821-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy