Uhličitan horečnatý zásaditý ľahký p.a.

[Magnesium carbonate basic, light, for analysis]

Katalógové číslo, 200g000256
Vzorec:4MgCO3.Mg(OH)2.5H2O
M.h.:121,41 g/mol
CAS:39409-82-0
EINECS:235-192-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy