Hydrogénfosforečnan disodný dodekahydrát p.a.

[Sodium phosphate dibasic]

Katalógové číslo 000137
Vzorec:Na2HPO4 x 12H2O
M.h.:358.14 g/mol
CAS:10039-32-4
EINECS:231-448-7